Search This Blog

Monday, July 29, 2013

இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை ஜெயிப்பதற்கு உலகமே இருக்கிறது ....

இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை ஜெயிப்பதற்கு உலகமே இருக்கிறது ....

குடும்ப வறுமையால் சலூன் கடை நடத்தி கட்டிங், சேவிங் செய்வதில் பட்டதாரி இளம்பெண் ஒருவர் சாதனை படைத்துள்ளார்.


திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மேற்குபல்லடம் முனியப்பன்கோயில் வீதியை சேர்ந்த தங்கவேலு மகள் தேவி (30). பிகாம் பட்டதாரியான இவர், அங்கு சலூன் கடை நடத்தி வருகிறார். ஆண்கள், குழந்தைகள் என அனைவருக்கும் முடிவெட்டுகிறார். ஷேவிங் செய்கிறார். இவரது தொழில் நேர்த்தியை கேள்விப்பட்டு ஏராளமானோர் வாடிக்கையாளராகி உள்ளனர். பட்டதாரி பெண் தைரியமாக சலூன் தொடங்கி இருப்பது இப்பகுதியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

தேவி கூறியதாவது: அரசு வேலைக்கு பலமுறை முயன்றும் கிடைக்கவில்லை. குடும்ப வறுமை வாட்டியது. தந்தை சர்க்கரை நோயாளி என்பதால், தந்தையின் தொழிலை கையில் எடுத்தேன். சிறுவயதில் இருந்தே அவரது பணியை பார்த்து வந்த எனக்கு தற்போது கை கொடுக்கிறது. தொடக்க நாட்களில் ஆண்கள் வரவே கூச்சப்பட்டனர். சிலர் கேலியும் கிண்டலும் செய்தனர். ஆனாலும் நான் மனம் தளரவில்லை. சீரான முடிவெட்டை பார்த்து, நாளாக நாளாகத்தான் வரத்துவங்கினர் என்றார்.

வாழ்த்துவோமே ...... வாழ்த்துக்கள் சகோதரி ....

Nantri : Bala Vempai
தினகரன்

Saturday, July 27, 2013

ஆண்களின் பருவம்

ஆண்களின் பருவம்

#பாலன், 1 வயதுமுதல் 7 வயதிற்குட்பட்ட ஆண் (Balan, 1-7 years).

#மீளி, 8 வயதுமுதல் 10 வயதிற்குட்பட்ட ஆண் (Meeli, 8 - 10 years).

#மறவோன், 11 வயது முதல் 14 வயதிற்குட்பட்ட #ஆண் (Maravon, 11 to 14 years)

#திறவோன், 15 வயது (Thiravon, 15 years)

#விடலை, 16 வயது (Vidalai, 16 years).

#காளை 17 வயது முதல் 30 வயதிற்குட்பட்ட ஆண் (Kalai, 17 to 30 years )

முதுமகன், 30 வயதுக்கு மேல் (Mudhumagan, after 30 years)

Friday, July 19, 2013

VANILLA ICE CREAM LOGIC

An Interesting Real Story - Never underestimate your Clients' Complaint, no matter how funny it might seem!

This is a real story that happened between a customer of General Motors and its Customer-Care Executive Team

A complaint was received by the Pontiac Division of General Motors: 'This is the second time I have written to you, and I don't blame you for not answering me, because I sounded crazy, but it is a fact that we have tradition in our family of Ice-Cream for dessert after dinner each night, but the kind of ice cream varies so, every night, after we've eaten, the whole family votes on which kind of ice cream we should have and I drive down to the store to get it. It's also a fact that I recently purchased a new Pontiac and since then my trips to the store have created a problem..... You see, every time I buy a vanilla ice-cream, when I start back from the store my car won't start. If I get any other kind of ice cream, the car starts just fine. I want you to know I'm serious about this question, no matter how silly it sounds' "What is there about a Pontiac that makes it not start when I get vanilla ice cream, and easy to start whenever I get any other kind?"

The Pontiac President was understandably skeptical about the letter, but sent an Engineer to check it out anyway.

The latter was surprised to be greeted by a successful, obviously well educated man in a fine neighborhood. He had arranged to meet the man just after dinner time, so the two hopped into the car and drove to the ice cream store. It was vanilla ice cream that night and, sure enough, after they came back to the car, it wouldn't start.

The Engineer returned for three more nights. The first night, they got chocolate. The car started. The second night, he got strawberry. The car started. The third night he ordered vanilla. The car failed to start. Now the engineer, being a logical man, refused to believe that this man's car was allergic to vanilla ice cream. He arranged, therefore, to continue his visits for as long as it took to solve the problem. And toward this end he began to take notes:

He jotted down all sorts of data: time of day, type of gas uses, time to drive back and forth etc. In a short time, he had a clue: the man took less time to buy vanilla than any other flavor. Why? The answer was in the layout of the store. Vanilla, being the most popular flavor, was in a separate case at the front of the store for quick pickup.

All the other flavors were kept in the back of the store at a different counter where it took considerably longer to check out the flavor. Now, the question for the Engineer was why the car wouldn't start when it took less time. Eureka - Time was now the problem - not the vanilla ice cream!!!!

The engineer quickly came up with the answer: "vapour lock".

It was happening every night; but the extra time taken to get the other flavors allowed the engine to cool down sufficiently to start. When the man got vanilla, the engine was still too hot for the vapour lock to dissipate.

Remember: Even crazy looking problems are sometimes real and all problems seem to be simple only when we find the solution with cool thinking.

Don't just say its "IMPOSSIBLE" without putting a sincere effort.... Observe the word "IMPOSSIBLE" carefully... . Looking closer you will see, "I'M POSSIBLE"...

Black Pebble Story - Logical Thinking

Many years ago in a small Indian village,

A farmer had the misfortune Of owing a large sum of money to a village moneylender.

The Moneylender, who was old and ugly, fancied the farmer's beautiful Daughter. So he proposed a bargain.

He said he would forgo the farmer's debt if he could marry his Daughter. Both the farmer and his daughter were horrified by the Proposal.

So the cunning money-lender suggested that they let Providence decide the matter.

He told them that he would put a black Pebble and a white pebble into an empty money bag. Then the girl would Have to pick one pebble from the bag.

1) If she picked the black pebble, she would become his wife and her father's debt would be forgiven.

2) If she picked the white pebble she need not marry him and her father's debt would still be forgiven.

3) But if she refused to pick a pebble, her father would be thrown into Jail.

They were standing on a pebble strewn path in the farmer's field. As They talked, the moneylender bent over to pick up two pebbles. As he Picked them up, the sharp-eyed girl noticed that he had picked up two Black pebbles and put them into the bag.

He then asked the girl to pick A pebble from the bag.Now, imagine that you were standing in the field. What would you have Done if you were the girl? If you had to advise her, what would you Have told her?
Careful analysis would produce three possibilities:

1. The girl should refuse to take a pebble.

2. The girl should show that there were two black pebbles in the bag And expose the money-lender as a cheat.

3. The girl should pick a black pebble and sacrifice herself in order To save her father from his debt and imprisonment.Take a moment to ponder over the story. The above story is used with The hope that it will make us appreciate the difference between lateral And logical thinking.

The girl's dilemma cannot be solved with Traditional logical thinking. Think of the consequences if she chooses

The above logical answers.

What would you recommend to the Girl to do?

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Well, here is what she did ....


The girl put her hand into the moneybag and drew out a pebble. Without Looking at it, she fumbled and let it fall onto the pebble-strewn path Where it immediately became lost among all the other pebbles.

"Oh, how clumsy of me," she said. "But never mind, if you look into the Bag for the one that is left, you will be able to tell which pebble I Picked."

Since the remaining pebble is black, it must be assumed that she had Picked the white one. And since the money-lender dared not admit his Dishonesty, the girl changed what seemed an impossible situation into An extremely advantageous one.


MORAL OF THE STORY:
Most complex problems do have a solution. It is only that we don't Attempt to think.

Management Logic

"Ashok, a fresh computer graduate from a world- class University, goes for an interview in a software company.

The interviewer is Sunder, a grubby old man. And the first question he asks Ashok is, ‘Are you good at logic?’

‘Of course,’ replies Ashok.

‘Let me test you,’ replies Sunder. ‘Two men come down a chimney. One comes with a clean face and the other comes out with a dirty face. Which one would wash his face?’

Ashok stares at Sunder. ‘Is that a test in Logic?’ Sunder nods.

‘The one with the dirty face washes his face’, Ashok answers wearily.

‘Wrong. The one with the clean face washes his face. Examine the simple logic. The one with the dirty face looks at the one with the clean face and thinks his face is clean. The one with the clean face looks at the one with the dirty face and thinks his face is dirty. So, the one with the clean face washes his face.’

‘Hmm. I never thought of that," says Ashok. ‘Give me another test.’

Sunder holds up two fingers, ‘Two men come down a chimney. One comes out with a clean face and the other comes out with a dirty face. Which one washes his face?’

‘We have already established that. The one with the clean face washes his face.’

‘Wrong. Each one washes one’s face. Examine the simple logic. The one with the dirty face looks at the one with the clean face and thinks his face is clean. The one with the clean face looks at the one with the dirty face and thinks his face is dirty. So, the one with the clean face washes his face. When the one with the dirty face sees the one with the clean face washing his face, he also washes his face. So each one washes one’s face.’

‘I didn't think of that!’ says Ashok. ‘It's shocking to me that I could make an error in logic. Test me again!’

Sunder holds up two fingers, ‘Two men come down a chimney. One comes out with a clean face and the other comes out with a dirty face. Which one washes his face?’

‘Each one washes his face.’

‘Wrong. Neither one washes his face. Examine the simple logic. The one with the dirty face looks at the one with the clean face and thinks his face is clean. The one with the clean face looks at the one with the dirty face and thinks his face is dirty. But when the one with clean face sees that the one with the dirty face doesn't wash his face, he also doesn't wash his face. So neither one washes his face.’

Ashok is desperate. ‘I am qualified for this job. Please give me one more test!’

He groans when Sunder lifts his two fingers, ‘Two men come down a chimney. One comes out with a clean face and the other comes out with a dirty face. Which one washes his face?’

‘Neither one washes his face’, Ashok replies, ‘I have learnt this logic.’

‘Wrong, again. Do you now see, Ashok, why programming knowledge is insufficient for this job? Tell me, how is it possible for two men to come down the same chimney, and for one to come out with a clean face and the other with a dirty face? Don't you see the flaw in the premise?’"

Wednesday, July 17, 2013

75 Behavioural Interview Questions To Select The Best Candidate

ABILITY TO HANDLE STRESS

1. What has been the most stressful situation you have ever found yourself in at work? How did you handle it?

2. What have you done in the past to prevent a situation from becoming too stressful for you or your colleagues to handle?

ADAPTABILITY

3. Tell me about a situation in which you have had to adjust to changes over which you had no control. How did you handle it?

4. Tell me about a time when you had to adjust to a colleague’s working style in order to complete a project or achieve your objectives.

5. How was your transition from high school to university? Did you face any particular problems? How did you handle them?


ANALYTICAL SKILLS / PROBLEM SOLVING

6. Describe the project or situation that best demonstrates your analytical abilities. What was your role?

7. Tell me about a time when you had to analyze information and make a recommendation. What kind of thought process did you go through? Was the recommendation accepted? If not, why?

8. Tell me about a situation where you had to solve a difficult problem. What did you do? What was the outcome? What do you wish you had done differently?

9. What steps do you follow to study a problem before making a decision? Why?


ATTENTION TO DETAIL

10. What process do you use to check that you have the right details from a customer?

11. Give me an example of a time you discovered an error that been overlooked by a colleague. What did you do? What was the outcome?

12. Tell me about a time that you were confused by a customer’s request. What steps did you take to clarify things?


CLIENT FOCUS / CUSTOMER ORIENTATION

13. When have you had to deal with an irate customer? What did you do? How did the situation end up?

14. Tell me about a time you have “inherited” a customer. What steps did you take to establish rapport with them? What did you do to gain their trust?

15. How have you handled a situation in the past where your client has changed the brief or “changed the goalposts”?

16. Give an example of a time you went well out of your way to ensure a customer received the best possible service from you and organisation. What was their reaction?

17. When have you ever gone out on a limb to defend a customer? What happened?


COMMUNICATION

18. Tell me about a recent successful experience in making a speech or presentation?

19. When have you had to present to a group of people with little or no preparation? What obstacles did you face? How did you handle them?

20. Have you ever had to “sell” an idea to your co-workers? How did you do it?

21. Give me an example of a time when you were able to successfully communicate with another person even when that individual may not have personally liked you (or vice versa).

22. What obstacles or difficulties have you ever faced in communicating your ideas to a manager?

23. Tell me about a time in which you had to use your written communication skills in order to get an important point across.

24. When have you chosen to communicate a particular message in person as opposed to via email even though the email channel would have been a lot faster?


CREATIVITY

25. When was the last time you thought “outside the box” and how did you do it? Why?

26. Tell me about a problem that you’ve solved in a unique or unusual way. What was the outcome? Were you happy or satisfied with it?

27. Give me an example of when someone brought you a new idea that was odd or unusual. What did you do?

28. When have you brought an innovative idea into your team? How was it received?


DECISION MAKING

29. Tell me about a time when you had to make a decision without all the information you needed. How did you handle it?

30. Give me an example of a time when you had to be quick in coming to a decision. What obstacles did you face?

31. What is the most difficult decision you’ve ever had to make at work? How did you arrive at your decision? What was the result?

32. Give me an example of a business decision you made that you ultimately regretted. What happened?


GOAL SETTING

33. Give me an example of an important career goal which you set yourself and tell me how you reached it. What obstacles did you encounter? How did you overcome the obstacles?

34. Tell me about a professional goal that you set that you did not reach. How did it make you feel?

35. How have you gone about setting short-term goals and long-term goals for yourself or your team? What steps did you take along the way to keep yourself accountable?


INITIATIVE

36. Describe a project or idea (not necessarily your own) that was implemented primarily because of your efforts. What was your role? What was the outcome?

37. Describe a situation in which you recognized a potential problem as an opportunity. What did you do? What was the result? What, if anything, do you wish you had done differently?

38. Tell me about a project you initiated. What did you do? Why? What was the outcome? Were you happy with the result?

39. Tell me about a time when your initiative caused a change to occur.

40. What has been the best idea you have come up with during your professional career?


INTEGRITY/HONESTY

41. Discuss a time when your integrity was challenged. How did you handle it?

42. Tell me about a time when you experienced a loss for doing what is right. How did you react?

43. Tell me about a business situation when you felt honesty was inappropriate. Why? What did you do?

44. Give a specific example of a policy you conformed to with which you did not agree. Why?


INTERPERSONAL SKILLS

45. Give an example of when you had to work with someone who was difficult to get along with. How/why was this person difficult? How did you handle it? How did the relationship progress?

46 .Describe a situation where you found yourself dealing with someone who didn’t like you. How did you handle it?

47. Describe a recent unpopular decision you made. How was it received? How did you handle it?

48. What, in your opinion, are the key ingredients in guiding and maintaining successful business relationships? Give me examples of how you have made these work for you.

49. Give me an example of a time when you were able to successfully communicate with another person even when that individual may not have personally liked you (or vice versa). How did you handle the situation?

50. Tell me about a time when you had to work on a team with someone you did not get along with. What happened?

51. Describe a situation where you had a conflict with another individual, and how you dealt with it. What was the outcome? How did you feel about it?


LEADERSHIP

52. Tell me about a team project when you had to take charge of the project? What did you do? What was the result?

53. Describe a leadership role of yours outside of work. Why did you commit your time to it? How did you feel about it?

54. What is the toughest group that you have ever had to lead? What were the obstacles? How did you handle the situation?

55. What has been your greatest leadership achievement in a professional environment? Talk through the steps you took to reach it.

56. What have been the greatest obstacles you have faced in building/growing a team?

57. Describe a time when you have not only been responsible for leading a team of people but for also doing the same job as your team members? How did you juggle/balance your time?


PLANNING AND ORGANISATION / TIME MANAGEMENT

58. Describe a situation that required you to do a number of things at the same time. How did you handle it? What was the result?

59. How do you prioritize projects and tasks when scheduling your time? Give me some examples.

60. Tell me about a project that you planned. How did your organize and schedule the tasks? Tell me about your action plan.

61. When has a project or event you organised not gone according to plan? What happened? Why? How did you feel?


SALES / NEGOTIATION

62. Tell me about your previous success in building a customer base from a standing start. What steps did you take?

63. What is your greatest sales-related achievement to date? What steps led to the final outcome?

64. Describe a time when you convinced a resistant customer to utilize your services.

65. What was the most stressful professional negotiation you have been involved in? How did you handle it?


TEAMWORK

66. Describe a situation where others you were working with on a project disagreed with your ideas. What did you do?

67. Tell me about a time when you worked with a colleague who was not doing their share of the work. How did you handle it?

68. Describe a situation in which you had to arrive at a compromise or help others to compromise. What was your role? What steps did you take? What was the result?

69. Tell me about a time when you had to work on a team that did not get along. What happened? What role did you take? What was the result?

70. What was the biggest mistake you have made when delegating work as part of a team project?

71. Tell me about a time when you had settle a dispute between team members. How did you go about identifying the issues? What was the result?

72. What have you found to be the difficult part of being a member, not leader, of a team? How did you handle this?


TENACITY / RESILIENCE

73. Tell me about a particular work-related setback you have faced. How did you deal with it?

74. When have you ever found yourself in a competitive situation professionally? How did you handle it?

75. When have you seen your tenacity or resilience really pay off in a professional setting? What was the outcome?

GROWING OLDER IS MANDATORY. GROWING UP IS OPTIONAL (An 87 Year Old College Student Named Rose)

The first day of university our professor introduced himself and challenged us to get to know someone we didn't already know. I stood up to look around when a  gentle hand touched my shoulder.

I  turned around to find a wrinkled, little old  lady beaming up at me with a smile that lit up her entire being..

She said, 'Hi  handsome. My name is Rose. I'm eighty-seven  years old. Can I give you a hug?'

I  laughed and enthusiastically responded, 'Of  course you may!' and she gave me a giant squeeze..

'Why are you in college at  such a young, innocent age?' I asked.

She jokingly replied, 'I'm here to meet  a rich husband, get married, and have a couple of kids....'

'No seriously,' I asked. I  was curious what may have motivated her to be  taking on this challenge at her age.

'I  always dreamed of having a college education and  now I'm getting one!' she told me.

After  class we walked to the student union building  and shared a chocolate milkshake.

We  became instant friends. Every day for the next  three months we would leave class together and  talk nonstop. I was always mesmerized listening  to this 'time machine' as she shared her wisdom  and experience with me..

Over the course  of the year, Rose became a campus icon and she  easily made friends wherever she went. She loved  to dress up and she reveled in the attention  bestowed upon her from the other students. She  was living it up.

At the end of the  semester we invited Rose to speak at our  football banquet. I'll never forget what she  taught us. She was introduced and stepped up to  the podium. As she began to deliver her prepared  speech, she dropped her three by five cards on  the floor.

Frustrated and a little  embarrassed she leaned into the microphone and  simply said, 'I'm sorry I'm so jittery. I gave  up beer for Lent and this whiskey is killing me!  I'll never get my speech back in order so let me  just tell you what I know.'

As we  laughed she cleared her throat and began, 

"We  do not stop playing because we are old; we grow  old because we stop playing..

There are  only four secrets to staying young, being happy,  and achieving success. You have to laugh and  find humor every day. You've got to have a  dream. When you lose your dreams, you die.

We have so many people walking around  who are dead and don't even know it!

There is a huge difference between  growing older and growing up.

If you are  nineteen years old and lie in bed for one full  year and don't do one productive thing, you will  turn twenty years old. If I am eighty-seven  years old and stay in bed for a year and never  do anything I will turn eighty-eight.

Anybody! Can grow older. That doesn't  take any talent or ability. The idea is to grow  up by always finding opportunity in change. Have  no regrets.

The elderly usually don't  have regrets for what we did, but rather for  things we did not do. The only people who fear  death are those with regrets.."

She  concluded her speech by courageously singing  'The Rose.'

She challenged each of us to  study the lyrics and live them out in our daily  lives. At the year's end Rose finished the  college degree she had begun all those months  ago.

One week after graduation Rose died  peacefully in her sleep.

Over two  thousand college students attended her funeral  in tribute to the wonderful woman who taught by  example that it's never too late to be all you  can possibly be.

These words have been passed along  in loving memory of ROSE.REMEMBER,  GROWING OLDER IS MANDATORY. GROWING UP IS  OPTIONAL. We make a Living by what we get. We  make a Life by what we give.

God  promises a safe landing, not a calm passage. If  God brings you to it, He will bring you through  it.

'Good friends are like stars.....  .....You don't always see them, but you know  they are always there.'
                                                                                                                    -  September 27, 2012

Sunday, July 14, 2013

Suspect Ultimate Chicken Story

A farmer rears twenty-five young hens and one old cock. As he feels that the old cock could no longer handle his job efficiently, the farmer bought one young cock from the market.

Old cock to Young cock : "Welcome to join me, we will work together towards productivity.

Young cock : What you mean? As far as I know, you are old and should be retired.

Old cock : Young boy, there are twenty-five hens here, can't I help you with some?

Young cock : No! Not even one, all of them will be mine.

Old cock : In this case, I shall challenge you to a competition and if I win you shall allow me to have one hen and if I lose you will have all.

Young cock :

O.K. What kind of competition?

Old cock: 50 meter run. From here to that tree. But due to my age, I hope you allow me to start off the first 10 meters.

Young cock : No problem ! We will compete tomorrow morning.

Confidently, the following morning, the Young cock allows the Old cock to start off and when the Old cock crosses the 10 meters mark the Young cock chases him with all his might.

Soon enough, he was behind the Old cock back in a matter of seconds.

Suddenly, Bang! ...... before he could overtake the old cock, he was shot dead by the farmer, who cursed, "Hell ! This is the fifth GAY chicken I've bought this week !"

Friday, July 12, 2013

ஆத்திசூடி / In English


1. அறம் செய விரும்பு / 1. Learn to love virtue.
2. ஆறுவது சினம் / 2. Control anger.
3. இயல்வது கரவேல் / 3. Don't forget Charity.
4. ஈவது விலக்கேல் / 4. Don't prevent philanthropy.
5. உடையது விளம்பேல் / 5. Don't betray confidence.
6. ஊக்கமது கைவிடேல் / 6. Don't forsake motivation.
7. எண் எழுத்து இகழேல் / 7. Don't despise learning.
8. ஏற்பது இகழ்ச்சி / 8. Don't freeload.
9. ஐயம் இட்டு உண் / 9. Feed the hungry and then feast.
10. ஒப்புரவு ஒழுகு / 10. Emulate the great.
11. ஓதுவது ஒழியேல் / 11. Discern the good and learn.
12. ஒளவியம் பேசேல் / 12. Speak no envy.
13. அகம் சுருக்கேல் / 13. Don't shortchange.
14. கண்டொன்று சொல்லேல் / 14. Don't flip-flop.
15. ஙப் போல் வளை / 15. Bend to befriend.
16. சனி நீராடு / 16. Shower regularly.
17. ஞயம்பட உரை / 17. Sweeten your speech.
18. இடம்பட வீடு எடேல் / 18. Judiciously space your home.
19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு / 19. Befriend the best.
20. தந்தை தாய்ப் பேண் / 20. Protect your parents.
21. நன்றி மறவேல் / 21. Don't forget gratitude.
22. பருவத்தே பயிர் செய் / 22. Husbandry has its season.
23. மண் பறித்து உண்ணேல் / 23. Don't land-grab.
24. இயல்பு அலாதன செய்யேல் / 24. Desist demeaning deeds.
25. அரவம் ஆட்டேல் / 25. Don't play with snakes.
26. இலவம் பஞ்சில் துயில் / 26. Cotton bed better for comfort.
27. வஞ்சகம் பேசேல் / 27. Don't sugar-coat words.
28. அழகு அலாதன செய்யேல் / 28. Detest the disorderly.
29. இளமையில் கல் / 29. Learn when young.
30. அரனை மறவேல் / 30. Cherish charity.
31. அனந்தல் ஆடேல் / 31. Over sleeping is obnoxious.
32. கடிவது மற / 32. Constant anger is corrosive.
33. காப்பது விரதம் / 33. Saving lives superior to fasting.
34. கிழமைப்பட வாழ் / 34. Make wealth beneficial.
35. கீழ்மை அகற்று / 35. Distance from the wicked.
36. குணமது கைவிடேல் / 36. Keep all that are useful.
37. கூடிப் பிரியேல் / 37. Don't forsake friends.
38. கெடுப்பது ஒழி / 38. Abandon animosity.
39. கேள்வி முயல் / 39. Learn from the learned.
40. கைவினை கரவேல் / 40. Don't hide knowledge.
41. கொள்ளை விரும்பேல் / 41. Don't swindle.
42. கோதாட்டு ஒழி / 42. Ban all illegal games.
43. கெளவை அகற்று / 43. Don't vilify.
44. சக்கர நெறி நில் / 44. Honor your Lands Constitution.
45. சான்றோர் இனத்து இரு / 45. Associate with the noble.
46. சித்திரம் பேசேல் / 46. Stop being paradoxical.
47. சீர்மை மறவேல் / 47. Remember to be righteous.
48. சுளிக்கச் சொல்லேல் / 48. Don't hurt others feelings.
49. சூது விரும்பேல் / 49. Don't gamble.
50. செய்வன திருந்தச் செய் / 50. Action with perfection.
51. சேரிடம் அறிந்து சேர் / 51. Seek out good friends.
52. சையெனத் திரியேல் / 52. Avoid being insulted.
53. சொற் சோர்வு படேல் / 53. Don't show fatigue in conversation.
54. சோம்பித் திரியேல் / 54. Don't be a lazybones.
55. தக்கோன் எனத் திரி / 55. Be trustworthy.
56. தானமது விரும்பு / 56. Be kind to the unfortunate.
57. திருமாலுக்கு அடிமை செய் / 57. Serve the protector.
58. தீவினை அகற்று / 58. Don't sin.
59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் / 59. Don't attract suffering.
60. தூக்கி வினை செய் / 60. Deliberate every action.
61. தெய்வம் இகழேல் / 61. Don't defame the divine.
62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் / 62. Live in unison with your countrymen.
63. தையல் சொல் கேளேல் / 63. Don't listen to the designing.
64. தொன்மை மறவேல் / 64. Don't forget your past glory.
65. தோற்பன தொடரேல் / 65. Don't compete if sure of defeat.
66. நன்மை கடைப்பிடி / 66. Adhere to the beneficial.
67. நாடு ஒப்பன செய் / 67. Do nationally agreeables.
68. நிலையில் பிரியேல் / 68. Don't depart from good standing.
69. நீர் விளையாடேல் / 69. Don't jump into a watery grave.
70. நுண்மை நுகரேல் / 70. Don't over snack.
71. நூல் பல கல் / 71. Read variety of materials.
72. நெற்பயிர் விளைவு செய் / 72. Grow your own staple.
73. நேர்பட ஒழுகு / 73. Exhibit good manners always.
74. நைவினை நணுகேல் / 74. Don't involve in destruction.
75. நொய்ய உரையேல் / 75. Don't dabble in sleaze.
76. நோய்க்கு இடம் கொடேல் / 76. Avoid unhealthy lifestyle.
77. பழிப்பன பகரேல் / 77. Speak no vulgarity.
78. பாம்பொடு பழகேல் / 78. Keep away from the vicious.
79. பிழைபடச் சொல்லேல் / 79. Watch out for self incrimination.
80. பீடு பெற நில் / 80. Follow path of honor.
81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் / 81. Protect your benefactor.
82. பூமி திருத்தி உண் / 82. Cultivate the land and feed.
83. பெரியாரைத் துணைக் கொள் / 83. Seek help from the old and wise.
84. பேதைமை அகற்று / 84. Eradicate ignorance.
85. பையலோடு இணங்கேல் / 85. Don't comply with idiots.
86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் / 86. Protect and enhance your wealth.
87. போர்த் தொழில் புரியேல் / 87. Don't encourage war.
88. மனம் தடுமாறேல் / 88. Don't vacillate.
89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் / 89. Don't accommodate your enemy.
90. மிகைபடச் சொல்லேல் / 90. Don't over dramatize.
91. மீதூண் விரும்பேல் / 91. Don't be a glutton.
92. முனைமுகத்து நில்லேல் / 92. Don't join an unjust fight.
93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல் / 93. Don't agree with the stubborn.
94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் / 94. Stick with your exemplary wife.
95. மேன்மக்கள் சொல் கேள் / 95. Listen to men of quality.
96. மை விழியார் மனை அகல் / 96. Dissociate from the jealous.
97. மொழிவது அற மொழி / 97. Speak with clarity.
98. மோகத்தை முனி / 98. Hate any desire for lust.
99. வல்லமை பேசேல் / 99. Don't self praise.
100. வாது முற்கூறேல் / 100. Don't gossip or spread rumor.
101. வித்தை விரும்பு / 101. Long to learn.
102. வீடு பெற நில் / 102. Work for a peaceful life.
103. உத்தமனாய் இரு / 103. Lead exemplary life.
104. ஊருடன் கூடி வாழ் / 104. Live amicably.
105. வெட்டெனப் பேசேல் / 105. Don't be harsh with words and deeds.
106. வேண்டி வினை செயேல் / 106. Don't premeditate harm.
107. வைகறைத் துயில் எழு / 107. Be an early-riser.
108. ஒன்னாரைத் தேறேல் / 108. Never join your enemy.
109. ஓரம் சொல்லேல் / 109. Be impartial in judgement.

Wednesday, July 10, 2013

Club 99 - Story

Once upon a time, there lived a King who, despite his luxurious lifestyle, was neither happy nor content.

One day the King came upon a Servant who was singing happily while he worked. This fascinated the King; why was he, the Supreme Ruler of the Land, unhappy and gloomy, while a lowly servant had so much joy. The King asked the Servant, "Why are you so happy?"

The Servant replied, "Your Majesty, I am nothing but a servant, but my family and I don't need too much - just a Roof over our heads and warm food to fill our tummies." The King was not satisfied with that reply. 

Later in the day, he sought the advice of his most trusted Advisor. After hearing the King's woes and the Servant's story, the Advisor said, "Your Majesty, I believe that the servant has not been made part of The 99 Club." 

"The 99 Club? And what exactly is that?" the King inquired. The Advisor replied, "Your Majesty, to truly know what The 99 Club is place 99 Gold Coins in a bag and leave it at this Servant's doorstep." When the servant saw the bag, he took it into his house. When he opened the bag, he let out a great shout of joy... so many Gold Coins! 

He began to count them. After several counts, he was at last convinced that there were 99 Coins. He wondered, "What could've happened to that last Gold Coin? Surely, no one would leave 99 Coins!"

He looked everywhere he could, but that final Coin was elusive. Finally, exhausted, he decided that he was going to have to work harder than ever to earn that Gold Coin and complete his collection. 

From that day, the servant's life was changed. He was overworked, horribly grumpy, and castigated his family for not helping him make that 100th Gold Coin. He stopped singing while he worked. 

Witnessing this drastic transformation, the King was puzzled. When he sought his Advisor's help, the Advisor said, "Your Majesty, the servant has now officially joined The 99 Club." 

He continued, "The 99 Club is a name given to those people who have enough to be happy but are never contented, because they're always yearning and striving for that extra "1" telling to themselves: "Let me get that one final thing and then I will be happy for life."

We can be happy, even with very little in our lives, but the minute we're given something bigger and better, we want even more! We lose our sleep, our happiness, we hurt the people around us; all these as a price for our growing needs and desires. 

"That's what joining the 99 Club is all about." 

The Real Pearl Necklace

Jenny was a bright-eyed, pretty five-year-old girl. One day when she and her mother were checking out at the grocery store, Jenny saw a plastic pearl necklace priced at $2.50.

How she wanted that necklace, and when she asked her mother if she would buy it for her, her mother said, “Well, it is a pretty necklace, but it costs an awful lot of money. I’ll tell you what. I’ll buy you the necklace, and when we get home we can make up a list of chore that you can do to pay for the necklace. And don’t forget that for your birthday Grandma just might give you a whole dollar bill, too. Okay?”

Jenny agreed, and her mother bought the pearl necklace for her. Jenny worked on her chores very hard every day, and sure enough, her grandma gave her a brand new dollar bill for her birthday. Soon Jenny had paid off the pearls.

How Jenny loved those pearls. She wore them everywhere-to kindergarten, bed and when she went out with her mother to run errands. The only time she didn’t wear them was in the shower; her mother had told her that they would turn her neck green.

Now Jenny had a very loving daddy. When Jenny went to bed, he would get up from his favorite chair every night and read Jenny her favorite story. One night when he finished the story, he said, “Jenny, do you love me?”

“Oh yes, Daddy, you know I love you,” the little girl said.

“Well, then, give me your pearls.”

“Oh! Daddy, not my pearls!” Jenny said. “But you can have Rosie, my favorite doll. Remember her? You gave her to me last year for my birthday. And you can have her tea party outfit, too. Okay?”

“Oh no, darling, that’s okay.” Her father brushed her cheek with a kiss. “Good night, little one.” A week later, her father once again asked Jenny after her story, “Do you love me?”

“Oh yes, Daddy, you know I love you.”

“Well, then, give me your pearls.”

Oh, Daddy, not my pearls! But you can have Ribbons, my toy horse. Do you remember her? She’s my favorite. Her hair is so soft, and you can play with it and braid it and everything. You can have Ribbons if you want her, Daddy,” the little girl said to her father.

“No, that’s okay,” her father said and brushed her cheek again with a kiss. “God bless you, little one. Sweet dreams.”

Several days later, when Jenny’s father came in to read her a story, Jenny was sitting on her bed and her lip was trembling. “Here, Daddy,” she said, and held out her hand.

She opened it and her beloved pearl necklace was inside. She let it slip into her father’s hand. With one hand her father held the plastic pearls and with the other he pulled out of his pocket a blue velvet box. Inside of the box were real, genuine, beautiful pearls.

He had them all along. He was waiting for Jenny to give up the cheap stuff so he could give her the real thing.


The same with our Heavenly Father, He is waiting for us to give up the cheap/fake things in our lives. Are you holding on to harmful relationships, habits, activities… which you have come so attached to that it seems impossible to let go? Sometimes it is so hard to see what is in the other hand but do believe one thing, God will never take away something without giving us something better.

Short Story - Spiritual Book

An old man lived on a  farm with his young grandson. Each  morning Grandpa was up early sitting at the kitchen table reading his Bhagavad Gita.

His grandson wanted to be just like him and tried to imitate him in every way he could. One day the grandson asked, "Papa, I try to read the  Bhagavad Gita just like you but I don't  understand it, and what I do understand I forget as soon as I close the book. What good  does reading the Bhagavad Gita do?"

The Grandfather quietly turned from putting coal in the stove and replied, "Take this coal basket down to the river and bring me back a basket of water."The boy did as he was told, but all the water leaked out before he got back  to the house.

The grandfather laughed and said, "You'll have to move a little faster next time, "and sent him back to the river with the basket to try again.

This time the boy ran faster, but again the basket was empty before he returned home. Out of breath, he told his grandfather that it was impossible to carry water in a basket, and he went to get a bucket instead.

The old man said, "I don't want a bucket of water; I want a basket of water. You're just not trying hard enough," and he went out through the door to watch the boy try again.

At this point, the boy knew it was impossible, but he wanted to show his grandfather that even if he ran as fast as he could, the water would leak out before he got back to the  house. The boy again dipped the basket into river and ran hard, but  when he reached his grandfather the basket was again empty. Out of breath,  he said, "See Papa, it's useless!"

"So you think it is useless?" The old man said, "Look at the basket."

The boy looked at the basket and for the first time realized that the basket was different.

It had been transformed from a  d i r t y o l d c o a l  basket and was now clean, inside out.

"Son, that's  what happens when you read the Bhagavad Gita. You  might not understand  or remember everything, but when you read it, you will be  changed, inside and  out. That is the work  of the Holy Spirit in our lives."


It is absolutely true that when you read Bible, Bhagavad Gita, Holy Quran or any other spiritual book, u will read pages and pages and at the end of the day,  you realize that you have not  learned anything.. everything  has just totally vanished away from your mind... But no practically, it  changes our life, it changes the way we think and act.  after some time we can feel  this inside our hearts.... that our attitudes or way of work

has changed a bit and in long run... that makes u a good human being.